Kredietrapport

Waarom MyCreditscore?

I-Finance maakt gebruik van de online kredietacceptatie tool; MyCreditscore, waardoor het aanvraagproces van I-Finance via de website van MyCreditscore loopt. 

Door gebruik te maken van MyCreditscore wordt het beoordelingsproces van kredietaanvragen sneller en efficiënter. Dit zorgt ervoor dat I-Finance kleine persoonlijke leningen (vanaf € 500,-) kan verstrekken.

Door gebruik te maken van MyCreditscore wordt het beoordelingsproces van kredietaanvragen sneller en efficiënter, waardoor I-Finance kleine persoonlijke leningen kan verstrekken.

MyCreditscore is niet alleen sneller en efficiënter, maar ook uitgebreider. Er wordt op basis van uw gegevens een inkomsten- en lasten toets uitgevoerd en uw geregistreerde betaalgedrag wordt bij verschillende databanken getoetst. Het resultaat van deze toetsingen wordt door middel van een kredietrapport, de MyCreditscore, aan u getoond.

Waarom is kredietacceptatie belangrijk?

Voordat u een lening aanvraagt, zal er altijd een bepaalde toetsing gedaan worden. Dit is van belang voor een kredietverstrekker, niet alleen omdat sommige toetsingen wettelijk verplicht zijn, maar ook om zeker te weten dat de lening terugbetaald kan worden door de aanvrager.

I-Finance vindt het belangrijk dat er een uitgebreide toetsing gedaan wordt, voordat wij een krediet verstrekken. Wij zien dat er in de markt, soms sprake is van overkreditering. Dit houdt in dat er te veel of te hoge kredieten aan één persoon worden verstrekt. Iemand die overgekrediteerd is kan in de betalingsproblemen komen, omdat er minder financiële ruimte is voor onder andere, onverwachts hoge kosten van bijvoorbeeld; schade in huis of aan een auto.

Het persoonlijke kredietrapport

Aan het einde van de aanvraag krijgt de aanvrager direct het resultaat van de geautomatiseerde toetsing. Zij ontvangen een kredietrapport waarin de uitslagen staan van het betaalgedrag en hun uiteindelijke MyCreditscore.

Doordat MyCreditscore gegevens verzameld, toetsingen doet en een berekening maakt, gaat het proces van de kredietacceptatie sneller en efficiënter. Echter moet er nog wel gecontroleerd worden of de ingevulde gegevens kloppen door een gecertificeerde medewerker. De handmatige controle voor een persoonlijke lening duurt één werkdag. 

SHARE

Actueel

Categorieën

Pagina’s