Beloningsbeleid

I-finance.nl B.V. heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Het beloningsbeleid heeft ten doel te voorkomen dat beloningen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Het beleid beoogt onaanvaardbare risico’s in dat verband te beheersen en te voorkomen en is gericht op continuïteit en de lange termijn belangen van I-finance.nl.

I-finance wenst iedere prikkel om potentiële kredietnemers te aanvaarden terwijl dit niet in het belang van de klant is uit te sluiten. Om risico’s op dit gebied uit te sluiten kent I-finance.nl vanaf 1 januari 2016 geen variabele beloningen toe.

De beoordeling van medewerkers van I-finance en de daarbij behorende (vaste) beloning is gebaseerd op prestaties gericht op de lange termijn. Medewerkers worden binnen I-finance beoordeeld op basis van verschillende criteria, inclusief het handelen in het belang van de klant.