Uiteraard streven wij als organisatie naar een tevreden klant. Onze klachtenprocedure geeft iedereen de mogelijkheid om eventuele onvrede te uiten. Wij zullen vervolgens ons best doen om een passende en tot tevredenheid stemmende oplossing te zoeken.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw klacht schriftelijk aan ons doorgeven; stuur daartoe een brief met uw klacht naar: I-Finance.nl B.V., Saturnusstraat 60 (Unit 77), 2516 AH Den Haag.

Wat gebeurt er daarna?

Als het kan, krijgt u direct antwoord. Soms is er meer tijd nodig. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht bericht met:

  • direct het antwoord.
  • een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin het dossiernummer, degene die de klacht behandelt, wanneer u antwoord krijgt en wat eventueel het telefoonnummer is voor vragen.

Verwachtte u een andere oplossing?

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht? Dan kunt u in beroep gaan. Dit betekent dat u ons per brief laat weten dat u het niet met de aangeboden oplossing eens bent en dat u een andere oplossing wilt.
Noem in uw brief de volgende punten:

  • omschrijving van uw klacht.
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • uw betaalreferentienummer.

Stuur ook kopieën van de informatie mee als dit uw klacht duidelijker maakt. Stuur de brief naar:
I-Finance.nl B.V., Saturnusstraat 60 (Unit 77), 2516 AH Den Haag.

Wat gebeurt er daarna?

De afdeling Klachtenmanagement bevestigt de ontvangst en geeft aan wanneer u antwoord krijgt. De afdeling doet opnieuw onderzoek naar uw klacht en beoordeelt het antwoord dat eerder aan u gegeven is. Hierna ontvangt u opnieuw een antwoord. Daarin staat dat:

  • het probleem is opgelost, of
  • het probleem nog wordt herzien, of
  • het probleem niet kan worden opgelost.

Is uw klacht hiermee toch niet opgelost? Dan kunt u een klachtencommissie inschakelen. I-Finance.nl is aangesloten bij het Kifid zodat onafhankelijke behandeling van eventuele klachten is gegarandeerd.

U kunt uw klacht dan indienen via de procedure beschreven op kifid.nl of via het ODR-platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechter.

Actueel

Categorieën

Pagina’s