Leengedrag

Hoe een website uw leengedrag beïnvloed (AFM)

De leenomgeving van een kredietaanbieder, bijvoorbeeld hun website, kan een grote invloed hebben op het leengedrag en de keuzes welke de kredietnemer maakt. De AFM en Freo hebben hier onderzoek naar gedaan en adviezen over gegeven. In dit artikel vatten wij het onderzoek samen en tonen u hoe wij hier als I-Finance mee omgaan.

De AFM doet een oproep aan kredietaanbieders om zorgvuldig te beoordelen of hun leenomgeving is ingericht met het klantbelang als belangrijkste factor. Belangrijke onderdelen van de leenomgeving waar op gelet moet worden zijn onder andere; vooraf ingevulde bedragen en termijnen, de vraag of klanten wel kredietwaardig genoeg zijn en zorgen dat klanten actief bezig zijn met de totale kosten van het krediet.

Experiment 1: Vooraf ingevuld leenbedrag

Uit het eerste experiment blijkt dat wanneer er een vooraf ingevuld bedrag staat in de leenomgeving, dat klanten vaker dat bedrag of dichtbij dat bedrag lenen, ongeacht hun leenbehoefte. De AFM roept dus op om of het laagste bedrag mogelijk voor af in te vullen of klanten de 'actieve keuze' te laten maken door niks in te vullen.

Experiment 2: Vooraf ingevuld aflosbedrag

Voor de hoogte van het maandelijkse aflosbedrag blijkt dat er grotere verschillen bestaan tussen het wel en niet tonen van een voor ingevuld bedrag dan bij het leenbedrag. Mensen die een hoog voor ingevuld aflosbedrag te zien krijgen vragen gemiddeld een hoger aflosbedrag aan dan mensen die een lager aflosbedrag te zien krijgen. De AFM roept dan ook op om het hoogst mogelijke aflosbedrag te tonen.

Experiment 3: Volledige actieve keuze

Als mensen zelf het totaal te betalen bedrag kunnen aanpassen, lenen mensen gemiddeld 12 maanden korter. Een kortere lening zorgt voor lagere totale kosten. De AFM roept op om de nadruk te leggen op het totaal te betalen bedrag en niet op de looptijd.

Leenomgeving I-Finance: Verantwoord leengedrag staat voorop

Wij streven naar een verantwoorde kredietwereld en geloven in verantwoord lenen. Wij willen onze klanten stimuleren om de meest verantwoorde financiële beslissingen te maken en het leengedrag niet negatief beïnvloeden. Wij hebben bijvoorbeeld gekozen voor een vast renteprecentage. Veel kredietaanbieders bieden voor hogere kredieten, lagere rentepercentages. Wij zijn van mening dat dit klanten kan stimuleren om meer te lenen dan zij nodig hebben. Ondanks dat het rentepercentage lager is, zullen de totale kosten van een hoger krediet vrijwel altijd meer zijn.

De pijlers waar wij rekening mee gehouden hebben voor ons aanvraagproces:

SHARE

Actueel

Categorieën

Pagina’s