Spaarvarken

Gaan Nederlanders meer verantwoord om met geld sinds 2021?

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn de tegoeden op Nederlandse bankrekeningen tot juli 2021 van dit jaar met een recordbedrag van € 52 miljard gestegen. Dit is opmerkelijk omdat de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) meerdere maatregelen hebben getroffen om sparen juist tegen te gaan. Kunnen wij hieruit opmaken dat Nederlands meer verantwoord omgaan met hun geld?

Stijging in spaargeld

De stijging van € 52 miljard betekent theoretisch gezien een gemiddelde stijging van € 6.500 per huishouden. In de praktijk blijkt dit echter onjuist te zijn en meldt de ING Bank dat het grootste deel van de extra gespaarde gelden bij de beter bedeelde huishoudens zit.

(Stijging in totale banktegoeden Nederland, ING.nl)

De totale banktegoeden zijn in de eerste vijftien maanden van coronapandemie 62% harder gegroeid dan in eerste instantie werd verwacht. Dit terwijl de centrale banken (de ECB & DNB) er alles aan hebben gedaan om de economie te stimuleren en sparen te voorkomen.

Met het monetaire beleid van deze centrale banken worden de rentes laag gehouden. Het laag houden van de rentes is bedoeld om de economie te stimuleren en ervoor te zorgen dat consumenten juist geld gaan uitgeven in plaats van sparen.

Waarom sparen Nederlanders meer?

In eerste instantie lijkt de meest logische redenering dat consumenten in onzekere tijden (zoals deze) hun geld sparen en geen risico’s willen nemen. Hoewel dit in het begin van de pandemie ook zeker een factor zal zijn geweest, geeft de ING een andere reden voor de gespaarde gelden.

ING geeft namelijk ‘gedwongen besparing’ als grote oorzaak van de toename in spaartegoeden. Door de maatregelen die de overheid getroffen heeft om de spreiding van het virus tegen te gaan, is het moeilijker geworden om geld uit te geven.

Waar consumenten eerst één keer per week uit eten gingen of ieder weekend op de sportclub bleven om gezellig wat te drinken en te eten, was dit tijdens de lockdowns niet meer mogelijk. Omdat consumenten dus minder mogelijkheden hadden om geld uit te geven, bleef dit op de bankrekening en stapelden de gelden zich op.

Gaan Nederlanders nu verantwoordelijker met geld om?

Nu is de vraag of Nederlanders hiervan geleerd hebben en ook echt verantwoordelijker met geld om zullen gaan in de toekomst. Als wordt gekeken naar de sectoren die wel nog open zijn is het antwoord: “nee”.

(Stijging in omzet van webwinkels Nederland, CBS.nl)

Een deel van het geld dat niet uitgegeven kon worden in bijvoorbeeld de horeca is duidelijk verschoven naar diensten en producten die wel geleverd konden worden tijdens deze pandemie. Dit is te zien aan de stijging in de omzet van webshops. Volgens het CBS is de stijging van de omzet van online detailhandels bijna 86%. Het is dus maar de vraag of consumenten na de pandemie zoveel zullen blijven sparen als nu.

SHARE

Actueel

Categorieën

Pagina’s