Hulp bij schulden

Hulp bij schulden of betalingsachterstand lening

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. U krijgt aanmaningen of er kan zelfs een deurwaarder op de stoep staan. Als u een lening heeft kan het zijn dat u uw aflossing niet kan betalen en er een betalingsachterstand ontstaat. Er zijn adressen waar u terecht kunt voor hulp bij schulden.

Betaalproblemen en een lopende lening, wat te doen?

Heeft u een financiële tegenvaller gehad en heeft u hulp nodig om meer grip te krijgen op uw financiële situatie? Twijfel niet om contact met ons op te nemen over uw lopende lening. Wij kijken graag met u mee om tot een passende oplossing te komen.

Het kan voorkomen dat u een financiële tegenvaller hebt gehad, uw baan kwijt bent geraakt of deze maand gewoonweg een erg dure maand heeft gehad. Hier hebben wij begrip voor en helpen u dan ook graag om ervoor te zorgen dat uw situatie niet uit te hand loopt. Onderneem actie en probeer zo snel mogelijk om tot een oplossing te komen.

Wij kijken graag met u mee naar mogelijkheden en om een passende regeling te treffen welke ervoor zorgt dat u niet klem komt te zitten. U kunt ook contact met ons opnemen als u (nog) geen betalingsproblemen heeft, maar vragen heeft of advies nodig hebt.

Het kan u overkomen zijn dat u in achterstand bent geraakt, omdat u één of twee termijnen van het krediet niet heeft kunnen betalen. Een betalingsachterstand hoeft bij ons niet opgelost te worden door middel van directe terugbetaling van het totaal verschuldigde bedrag, dit kan ook in de vorm zijn van een passende afspraak of betaalregeling.

Het probleem hoeft dus niet groter te worden dan het al is. Echter zijn er helaas wel consequenties verbonden aan betalingsachterstanden. Indien u twee termijnen in achterstand bent, moeten wij de achterstand melden bij het BKR, dit kan nadelige gevolgen voor u hebben bij het aangaan van toekomstige financiële transacties.

Tevens kunnen wij na twee termijnen achterstand overwegen de vordering voor het totaalbedrag op te eisen en over te dragen aan onze deurwaarder om het verschuldigde bedrag bij u te innen.

Wij hopen natuurlijk dat u het niet zo ver laat komen, sinds dit een onnodige situatie is welke u kunt voorkomen door samen met ons tot een oplossing te komen. Maar ook na het opeisen bieden wij nog de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Helaas zal na het opeisen van het krediet uw achterstand wel al geregistreerd zijn bij het BKR.

Hulp bij schulden

Als uw financiële problemen u teveel worden, dan kunt u om hulp vragen. U kunt voor hulp bij schulden onder andere terecht bij een schuldhulpverleningsorganisatie in uw gemeente. In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken direct met de schuldeisers. Dit is het zogenaamde minnelijke traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject (de WSNP).

Waar kunt u terecht?

Als u schulden heeft zijn er organisaties die u kunnen helpen met uw geldzaken. U kunt voor hulp bij schulden terecht bij organisaties die persoonlijke hulp of advies verlenen. Zowel op financieel als op juridisch terrein. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

U kunt dan denken aan:

  • Maatschappelijk werk
  • Afdeling schuldhulpverlening gemeente
  • Wijk- of buurtteams
  • Kredietbank
  • Juridisch loket
  • Sociaal raadslieden

Heeft u beginnende schulden die u het liefst zelf wilt aanpakken? Of heeft u schulden en een eigen huis? Misschien piekert u over geld. Hieronder vindt u meer informatie voor uw specifieke situatie.

Wilt u zelf uw (beginnende) schulden aanpakken?

Op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) staan verschillende pagina’s vol met informatie welke u verder kunnen helpen om grip te krijgen over uw geldzaken of beginnende schulden. U kunt bij Nibud terecht voor:

Met behulp van de Nibud website zelfjeschuldenregelen.nl werkt u in zes stappen een realistisch actieplan uit om afbetalingsvoorstellen aan uw schuldeisers te doen. Mét voorbeeldbrieven.

Tip: Ga naar de themapagina Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt! (ConsuWijzer.nl)

Heeft u hulp bij schulden nodig en heeft u een eigen huis?
De site huisonderwater.eu biedt hulp bij het in kaart brengen van uw situatie, zodat u kunt bepalen of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Neem bij betalingsachterstanden altijd contact op met uw hypotheekaanbieder.  Als er meer informatie over de oorzaak van de betalingsachterstand en uw financiële situatie bekend is, kan er in veel gevallen een passende oplossing worden geboden. Uit onderzoek van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) blijkt dat hypotheekaanbieders daarbij soms geen of minder kosten in rekening brengen.

Kijk voor meer informatie op afm.nl

Schulden kunnen veel stress veroorzaken. U kunt zich onzeker, machteloos of eenzaam voelen. Geldproblemen kunnen ook leiden tot ruzies of relatieproblemen. Deze zorgen kunnen het oplossen van uw financiële problemen in de weg staan. Het kan prettig zijn om naast praktische, ook emotionele hulp te zoeken.

Met de hulpverleners van MIND Korrelatie (telefoon: 0900 – 1450, € 0,15 per minuut) kunt u praten over uw emoties. Zij kunnen u adviseren over hulp bij schulden en ondersteuning in uw omgeving. Dat kan een eerste stap zijn om de controle weer terug te krijgen.

Wij staan voor u klaar

Heeft u een lopende lening bij ons en ervaart u betaalproblemen? Neem gerust contact op met onze helpdesk, u kunt ons een e-mail versturen naar info@i-finance.nl of telefonisch contact opnemen via 070 – 452 54 70.

SHARE

Actueel

Categorieën

Pagina’s