Over I-Finance.nl

I-Finance.nl stelt op een transparante en verantwoorde wijze financieringen beschikbaar voor de aanschaf van het door u gewenste product of dienst (met een maximum van €10.000). Door enkel financieringen aan te bieden in combinatie met een product of dienst genereren wij voor onszelf meer zekerheden. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opzetten van een zo efficient mogelijke organisatie. Beide aspecten hebben invloed op het aan u kunnen aanbieden van een goed geprijsd product.

Producten en diensten die voor financiering beschikbaar zijn:

Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij I-Finance.nl een financiering af te sluiten. Dit gaat altijd via een partner. Producten en diensten die wij op dit moment ondersteunen zijn:
Financieel advies: adviesfacturen van onafhankelijke tussenpersonen inzake hypotheken, verzekeringen, pensioenen en bespaarproducten.
Mobiele telefonie: mobiele telefoons en aanverwante producten.
Meubels: meubels en aanverwante producten.

De organisatie

I-Finance.nl B.V. is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die in 2009 is opgericht om financieringen te verstrekken aan consumenten.
Het managementteam en raad van commissarissen zijn allen deskundig op het gebied van finance and control. Wij hebben de missie om de beste financieringsmaatschappij van Nederland te worden. Onder “beste” verstaan wij:

  1. Meest transparant
  2. Meest rechtvaardig
  3. Beste service (klant is en blijft koning)
  4. Beste prijs

I-Finance.nl B.V. beschikt over een vergunning voor het mogen aanbieden van financieringen, welke is afgegeven door de AFM en geregistreerd staat onder nummer 12039912. I-Finance.nl staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 27377377.

Maatschappelijk betrokken

I-Finance.nl is een succesvolle onderneming met een groep hardwerkende en enthousiaste mensen. Wij sluiten echter niet de ogen bij dit succes en vinden het belangrijk om via sponsoring (in geld en middelen) betrokken te zijn bij maatschappelijke projecten. Wij ondersteunen onder andere Stichting Natura Artis Magistra. Om Artis te behouden voor de toekomst is geld nodig. Door Artis te steunen in de vorm van een dieradoptie ondersteunt I-Finance.nl actief de ideële doelstellingen zoals de instandhouding van het monument Artis, natuur- en milieueducatie, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.

Geadopteerde luipaardhaai