Privacy Statement

Wanneer u op deze website het formulier invult, geeft u aan informatie te willen ontvangen van ons of onze partners. U vertrouwt ons dan persoonlijke informatie toe. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan. Deze website wordt regelmatig aangepast. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruikmaken van de diensten van I-Finance.nl, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.

Gebruik van deze website

Indien u onze site bezoekt, informatief gebruikt en eventueel ons formulier invult, zijn wij uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de site. Bezoekersaantallen, duur van een bezoek en piekuren geven ons waardevolle informatie om de website verder te kunnen verbeteren en meer klanten te mogen bedienen. Er worden door ons slechts niet-herleidbare bezoekgegevens bijgehouden door middel van een ‘cookie’. Uw bezoek blijft dus anoniem.

I-Finance.nl adverteert onder meer via websites van derde partijen. Deze partijen kunnen gebruik maken van action tags (ook bekend als ‘enkele pixel-gifs’ of ‘webbakens’) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. De informatie die deze partijen via action tags verzamelen, is volledig anoniem. De gegevens die u invoert voor het aanvragen van advies worden opgeslagen in diverse databases / systemen, zodat wij deze informatie beschikbaar kunnen maken voor onze medewerkers of medewerkers van partners en zodat uw aanvraag zo goed mogelijk beoordeeld en opgevolgd kan worden.

Mocht u direct na het invullen van ons formulier op andere gedachten gekomen zijn en toch geen contact te wensen, dan kunt u dit kenbaar maken op info [at] i-finance.nl. Als wij op het moment van de ontvangst van uw e-mail nog geen contact met u hebben opgenomen en onze medewerker krijgt uw e-mail op tijd onder de aandacht, dan zullen wij dat ook niet meer doen. Mocht u aan de medewerker die contact met u zoekt aangeven dat u geïnteresseerd bent in onze diensten, dan zullen uw gegevens gebruikt worden om contact met u te onderhouden aangaande uw aanvraag.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

I-Finance.nl zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van die persoonsgegevens door I-Finance.nl of een door I-Finance.nl aangewezen derde, zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene;
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een betrokkene in stand te houden dan wel uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen I-Finance.nl, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode is te raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl. Indien u een aangevraagde offerte getekend retour zendt, worden de persoonsgegevens getoetst bij het BKR te Tiel. I-Finance.nl selecteert haar partners met grote zorg en vraagt grote zorg voor privacyregels. Helaas kan I-Finance.nl geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen uw persoonsgegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Verwijdering van uw gegevens

Indien u geen klant bent bij I-Finance.nl kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. U kunt in dit geval mailen naar info@i-finance.nl.

Vragen?

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons altijd een e-mail sturen op info@i-finance.nl of bellen met onze Klantenservice via 0900-1626364.